W poniedziałek 21 listopada odbyło się konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem spotkania było wyznaczenie obszaru rewitalizacji i terenu zdegradowanego.

W spotkaniu, które odbyło się w Filharmonii Kaszubskiej, wzięła udział garstka mieszkańców. Większość stanowili wejherowscy radni. 

Pani Edyta Tomczyk przedstawiła w skrócie cel rewitalizacji i wyznaczenia terenu zdegradowanego. Jest to kolejna szansa by pozyskać środki i dokończyć to co nie zostało jeszcze zrobione w centrum miasta. Mowa m.in. o wymianie systemów ogrzewania w budynkach, gdyż jak podkreśliła p. Rutkiewicz, w tej odsłonie rewitalizacji miasto będzie stawiać przede wszystkim na klimat.

Naszą uwagę przykuł jednak jeden pewien inny szczegół. W Uchwale Rady Miasta Wejherowa w sprawie wyznaczenia terenu zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Wejherowa znalazł się zapis:

"Ustanawia się na rzecz Gminy Miasta Wejherowa prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji"

W tej kwestii zabrał głos przedstawiciel naszego stowarzyszenia p. Paweł Thiel, który był obecny na spotkaniu.

Z informacji przedstawionych przez pracownika Instytutu Rozwoju Miast i Regionów wynika, że miasto będzie miał pierwszeństwo w wykupie wszelkich nieruchomości znajdujących na terenie zdegradowanym, w tym momencie każdy notariusz będzie musiał się zwrócić do miasta z zapytaniem czy jest zainteresowane zakupem. Zakup oczywiście będzie po cenach rynkowych. 

Czy w dzisiejszej sytuacji miasto stać na zakup mieszkań, lokali użytkowych czy działek? Przecież słyszymy, że drożyzna i kryzys w kraju są powodem kryzysowego budżetu Wejherowa. Czyżby, tak jak powiedziała p. Rutkiewicz, miasto miało chrapkę na tereny dawnej firmy "LAS"? Jaki były cel zakupu tego terenu? 

Po spotkaniu zaczęły się nasuwać kolejne pytania, na które będziemy starali się uzyskać odpowiedź na kolejnych spotkaniach. 

Na uwagę zasługuje też pewna inna kwestia nie związana z rewitalizacją. Mieszkańcy budynków, w których Gmina Miasta Wejherowa ma 100% udział, nie mogą liczyć na możliwość wykupienia mieszkań.