Bardzo krótka, bo zaledwie kilkunastu minutowa sesja przechodzi do historii.

W połowie maja mieszkańcy ul. Obrońców Westerplatte i Osiedla Sikorskiego zostali poinformowani, że pod ich oknami ma powstać cmentarz.

W czwartek 7 marca odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta. Na wspomnianej sesji dużo emocji wzbudziła dyskusja na temat skargi złożonej na Prezydenta Miasta przez mieszankę która nie mogła pochować swojego męża.

Z informacji zawartych na stronie Miasta Wejherowa  wynika, że władze miasta przystępują do rozmów o przystąpieniu miasta do programu Mieszkanie PLUS.

W końcu udało się! Na poniższym filmie prezentujemy Państwu koncepcję dotycząca hali Pomorskiej, którą przygotował nasz kolega ze stowarzyszenia architekt Tomasz Mrzygłocki. 

Potrzeba bezpieczeństwa to naturalny stan dla każdego człowieka. Obok fizycznej i ekonomicznej, równie ważna jest ta natury socjalnej, realizowana poprzez możliwość mieszkania w godnych warunkach.