Maseczka dla seniora

W dniu dzisiejszym Przewodniczący naszego stowarzyszenia Pan Wojciech Wasiakowski oraz Paweł Thiel członek zarządu rozdali Wejherowianom 376 sztuk maseczek.

Maseczka dla seniora

W dniu dzisiejszym w niespełna 20 minut rozdaliśmy 200 sztuk maseczek mieszkańcom naszego miasta.

Mieszkańcy apelują do Prezydenta Krzysztofa Hildebrandt o wstrzymanie podwyżek czynszu.

Miasto Wejherowo

Szanowni mieszkańcy w związku z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego "Śmiechowo" - powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 - z terenami przyległymi informujemy, że do dnia 28 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wejherowa, ul. 12 Marca 195 można składać wnioski do powyższej zmiany.

Jeden z naszych członków zaangażował się w ostatnim czasie w działalność charytatywną. Pierwszą z inicjatyw jest Zbiórka dla Macieja.

Bardzo krótka, bo zaledwie kilkunastu minutowa sesja przechodzi do historii.