Na lata 2019-2020 został wybrany Zarząd w następującym składzie:

Wojciech Wasiakowski (Przewodniczący Zarządu)

Danuta Wojewska (Członek Zwykły Zarządu)

Piotr Bławat (Członek Zwykły Zarządu)

Paweł Thiel (Sekretarz)

Tomasz Mrzygłocki (Skarbnik)