Zwracamy się z próbą do Prezydenta by pomoc mieszkańce Wejherowa w wieku 84 lat.

Szanowni mieszkańcy jeszcze w grudniu ubiegłego roku skierowaliśmy pismo do Starostwa Powiatowego w Wejherowie w sprawie dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. 12 Marca.

Drodzy Państwo zbliżający się czas wszystkich świętych skłonił nas do małej refleksji.

Mieszkańcy ul. Iwaszkiewicza zostało wezwani do opuszczenia piwnic które zajmują od 30 lat. Jeżeli do 15 listopada nie opuszczą pomieszczeń ich prywatne rzeczy mają być wywiezione na wysypisko śmieci!!