Mieszkańcy ul. Iwaszkiewicza zostało wezwani do opuszczenia piwnic które zajmują od 30 lat. Jeżeli do 15 listopada nie opuszczą pomieszczeń ich prywatne rzeczy mają być wywiezione na wysypisko śmieci!!

Od wczoraj na rynku przy fontannie na Pl. J. Wejhera stanęła kolejna rzeźba, tym razem przedstawiająca wilka.

Dwie nasze członkinie postanowiły poprawić bezpieczeństwo na terenie swojej wspólnoty. Dzisiaj swoim doświadczeniem chętnie podzielą się z innymi.

Jeden z naszych młodszych członków stowarzyszenia, Robert Szultk, walczył o zainstalowanie monitoringu w tunelu pieszym prowadzącym do dworca.