Kończy się rok 2021, kolejny ciężki rok zdominowany przez pandemię COVID-19. W związku z tym, że do drzwi puka nowy 2022 rok przyszedł czas podsumowań.

Na wstępie chcieliśmy podsumować działalność naszego Stowarzyszenia. W Radzie Miasta czynny udział brała dwójka naszych członków – Teresa Skowrońska i Wojciech Wasiakowski. Cały czas podkreślali, że nie godzą się na niegospodarną politykę Prezydenta i Radnych koalicji rządzącej. Odzwierciedleniem tego może być chociażby głos przeciw udzieleniu absolutorium Prezydentowi, głos przeciw podwyżkom podatku od nieruchomości, sprzeciwienie się tak wysokim podwyżkom diet radnych czy też wynagrodzenia Prezydenta, zagłosowanie przeciw zatwierdzeniu budżetu.

Wystosowaliśmy do Urzędu Miasta szereg pism, uzyskując nie zawsze wyczerpujące odpowiedzi. Zawsze działaliśmy na rzecz mieszkańców Wejherowa. Niewątpliwie jednym z naszych sukcesów jest pomoc p. Ani, która mieszkała w rozsypującym się budynku przy ul. Przemysłowej. W ostatnich dniach otrzymaliśmy telefon od p. Ani, że Miasto przydzieliło jej mieszkanie. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w rozwiązaniu problemu.

Ubolewamy nad prowadzoną przez władze miasta polityką niegospodarności. Z roku na rok wzrasta zadłużenie, a Prezydent skupia się na nie priorytetowych inwestycjach jak np. Wodne Ogrody, czy witacz za 360 tys. zł. Zdecydowanie ważniejszym zadaniem jest budowa Węzła Zryw czy budynków komunalnych. Ubolewamy, że kolejny rok nie odbył się Budżet Obywatelski.

W przyszłym roku nie mamy zamiaru zwalniać tempa. Do wyborów Samorządowych pozostały niespełna 2 lata. Chcielibyśmy przez najbliższy rok stworzyć Nową Jakość Miasta, by móc wystartować silną grupą i mocnym kandydatem na Prezydenta Miasta Wejherowa w Wyborach 2023.