W związku z akcją społeczną, która odbywa się na portalu facebook.com oraz pismem skierowanym do nas jako radnych przez p. Mariusza Łupinę  oświadczamy:

Na wstępie pragniemy podkreślić z całą stanowczością, że jesteśmy za wybudowaniem „Węzła Zryw” i uważamy, że powinien to być priorytet inwestycyjny naszego miasta.

Informujemy, że w żaden sposób nie zamierzamy brać udziału w przedstawieniu, które prawdopodobnie planuje środowisko ekipy rządzącej Wolę Wejherowo i Platformy Obywatelskiej.

Petycja do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to nic innego jak próba odwrócenia nieudolnego zarządzania miastem i kłamstwa politycznego powtarzanego w każdej kampanii wyborczej.

Przypomnijmy, że od niespełna 30 lat mieszkańcom naszego miasta Prezydent Krzysztof Hildebrandt podczas każdej kampanii wyborczej obiecywał wybudowanie wyżej wymienionego węzła. Propaganda tak mocno zakorzeniła się w strukturach rządzących, że przed ostatnimi wyborami mogliśmy podziwiać piękną wizualizacje „Węzła Zryw”, dzięki której znakomita większość mieszkańców naprawdę uwierzyła w realizację tego przedsięwzięcia. Po wygranych wyborach rządzącej obecnie ekipy Wolę Wejherowo i Platformy Obywatelskiej ku zdziwieniu wszystkich wjeżdżających od strony Redy do Wejherowa wizualizacja nagle rozpłynęła się i zniknęła.

Oczywistym jest, że należy w każdy możliwy, zgodny z prawem sposób pozyskiwać zewnętrzne środki na inwestycje dla naszego miasta. W tym przypadku próba przerzucenia odpowiedzialności na innych za swoją nieudolność jest bardzo słaba moralnie i dla Stowarzyszenia Dla Wejherowian nie do zaakceptowania.

Propaganda Ratusza jest ogromna a my nigdy nie będziemy w niej uczestniczyć.

Z poważaniem

Teresa Skowrońska i Wojciech Wasiakowski

Radni Miasta Wejherowa