Wrzesień to miesiąc, w którym Gminy planują budżet na kolejny rok kalendarzowy. W imieniu stowarzyszenia pismo z propozycjami złożył Przewodniczący - Wojciech Wasiakowski.

Wśród zgłoszonych przez nas propozycji znalazło się:

  • budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej na Wazie, tj. u zbiegu ulic Wąskiej, Poprzecznej i Wschodniej.
  • zajęcia pływania dla seniorów na basenie przy ul. Nanickiej
  • remont boiska przy ul. Konopnickiej
  • Zwiększenie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz wprowadzenie transparentnych procedur oceny wniosków na realizację zadań zleconych dla organizacji pozarządowych
  • remont nawierzchni ul. Roszczynialskiego
  • remont ul. św. Jacka wraz z budową kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego i pasa ruchu
  • budowa skateparku

Wierzymy, że Prezydent pozytywnie rozpatrzy nasze prośby i znajdą się one w planie budżetu na rok 2021.