Manipulacja i nagrody za pieniądze podatników - sala przy SP nr 5 z wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku &Budowa XX wieku”.

Władze Miasta Wejherowa dalej brną w swoją propagandę. Ostatnio na profilu facebook miasta czytamy, że sala przy Szkole Podstawowej nr 5 została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku &Budowa XX wieku”.

Czy rzeczywiście sala wejherowskiej "Piątki" wyróżnia się czymś wyjątkowym na tle innych inwestycji tego typu na terenie całego kraju? No chyba jedynie tym, że uczniowie i rodzice czekali na tą inwestycję przez wiele lat. Wiele pokoleń musiało ćwiczyć na holu szkolnym.

Czy może jest to konkurs, w którym nagrody są "kupowane"?

Zobaczcie co mówi regulamin na temat kosztów uczestnictwa w nim:

Zgłoszenia obiektu dokonuje się na wzorach określonych w zał. nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zobowiązaniem do udostępnienia obiektu i dokumentacji wizytującemu jury.
Na koszty organizacyjne Finału Konkursu zgłaszający obiekt realizowany na terenie Polski wpłaca:
2.995 PLN od budowy o nakładach do 250 tys. PLN,
4.595 PLN od budowy o nakładach do 500 tys. PLN,
5.595 PLN od budowy o nakładach do 1 mln. PLN,
7.495 PLN od budowy o nakładach do 2,5 mln. PLN,
8.895 PLN od budowy o nakładach do 5 mln. PLN,
9.995 PLN od budowy o nakładach powyżej 5 mln. PLN,
11.995 PLN od budowy o nakładach powyżej 10 mln PLN
(do cen należy doliczyć 23% VAT)

Miasto wydaje nasze publiczne pieniądze na jakieś pseudo konkursy by siebie dowartościować, a inwestycje stoją bo nie ma na nie pieniędzy.

Od ilu lat Wejherowanie czekają na "Węzeł Zryw"?

Co dalej z boiskiem na "Wazie", które stoi odłogiem i nic się nie dzieje?