Przebieg głosowania nad podwyżką diet dla radnych

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyła się XXIX zwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa. Była to ostatnia sesja w roku, podczas której radni przyjęli budżet Gminy Miasta Wejherowa na 2022 r., a także zafundowali sobie podwyżkę diet.

Podczas dyskusji nad budżetem głos zabrała Radna naszego Stowarzyszenia - Teresa Skowrońska. Zapytała m.in. o:

  • budowę Węzła Zryw
  • przebudowę ul. Zamkowej
  • przebudowę ul. Roszczynialskiego
  • Budżet Obywatelski
  • drogi, które zostaną wyłożone płytami drogowymi

Niestety większość pytań pozostała bez znaczącej odpowiedzi.


Udało się dowiedzieć, że na przebudowę ul Zamkową wpłynęły 2 oferty na 9 mln zł i 13 mln zł. Jednak termin realizacji zadania nie jest bliżej znany. Miasto jest obecnie na etapie wyboru oferty. Jeżeli chodzi o ul. Roszczynialskiego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Jeżeli chodzi o kluczową inwestycję drogową Wejherowa, jaką jest Węzeł Zryw, nie posiadamy żadnych szczegółowych informacji. Prezydent stara się o środki zewnętrzne na jego budowę. P. Beata Rutkiewicz nie potrafiła odpowiedzieć jakie środki są zaplanowane na tę inwestycję

Miasto planuje utwardzenie dróg poprzez wyłożenie płytami drogowymi, jednak jak to jest od lat nie ma planu jakie drogi doczekają się takiej nawierzchni.

Cieszy nas fakt, że po dwóch latach wraca Budżet Obywatelski. Taką informację przekazała p. Z-ca Prezydenta odpowiadając na pytanie Radnej Skowrońskiej. Wielu mieszkańców z pewnością ucieszy ten fakt, gdyż jest szansa na realizację kolejnych ciekawych projektów. Swoją drogą przypominamy, że nie doczekał się jeszcze realizacji projekt pn. Modernizacja boiska przy ul. Granicznej.

Budżet Gminy Miasta Wejherowa został przyjęty większością głosów, za głosowali radni Wolę Wejherowo i Platformy Obywatelskiej. Radni naszego Stowarzyszenia byli przeciwni.

Kolejną, dość kontrowersyjna była uchwała w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Miasta, Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miasta, Zastępców Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miasta oraz pozostałych Radnych Miasta. Radni Teresa Skowrońska i Wojciech Wasiakowski mając na względzie trudną sytuację finansową miasta zagłosowali przeciw podwyżce. Jednak koalicja rządząca przeforsowała uchwałę, w które jradni zyskują od kilkuset do ponad tysiąca zł.

Uważamy, że to wstyd by w dobie pandemii, kiedy prace komisji rady miasta odbywają się w trybie korespondencyjnym, radni decydowali się na podwyższenie swojego uposażenia.

Warto również dodać, że podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Wejherowa. Po podwyżce Krzysztof Hildebrandt zarobi ok. 20 tys. zł. Należy jeszcze pamiętać, że pobiera on emeryturę.

Jak widać wejherowska grupa trzymająca władzę nie obawia się niczego i "po trupach" będzie dążyć by osiągnąć cel. My jednak robimy swoje i nie pozwolimy na to by mieszkańcy byli zalewani falą nieprawdziwych informacji, które mają koloryzować rzeczywistość. Drenaż portfela przeciętnego Kowalskiego i solidne podwyżki dla Radnych. Czy to jest sprawiedliwe zostawiamy do Państwa oceny.