•  Stowarzyszenie zachowuje w swojej działalności neutralność światopoglądową.
  • Stowarzyszenie w swojej działalności nie identyfikuje się z żadną partią polityczną.

  • Główne cele Stowarzyszenia to:

Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego miasta Wejherowa i regionu Pomorza,

Uzyskiwanie wpływu na kierunki rozwoju Wejherowa,

Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, wartości demokratycznych, praw człowieka i idei samorządności.