W poniedziałek 14 października 2019 w Wejherowskim Centrum Kultury odbyło się ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego 2019 Miasta Wejherowa. W głosowaniu wzięło udział 8151 wejherowian, co stanowi 21,64% uprawnionych do głosowania.

Olbrzymim sukcesem jest wynik jaki zrobił projekt członka naszego Stowarzyszenia p. Piotra Bławata, który wnioskował o zajęcia pływania dla dzieci. Zadani uzyskało największą liczbę głosów z projektów nieinwestycyjnych - 1600.

Do realizacji został zakwalifikowany również projekt p. Anny Musiałek (617 głosów) na Modernizację nawierzchni boiska przy ul. Granicznej.

Niestety wymaganej ilości głosów nie zdobył projekt p. Pawła Thiel na modernizację nawierzchni ul. Sikorskiego.

Jak określił to p. Prezydent tego typu projekty przechodzą do lamusa - mówi p. Paweł - Jest w tym trochę prawdy bo większość zwycięskich projektów dotyczyła sportu i rekreacji. Uważam, że p. Prezydent swoje słowa powinien wziąć sobie do serca i pomyśleć w końcu o wykonaniu nawierzchni na ul. Sikorskiego, która biegnie poprzez osiedle.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom.