W piątek 06 października w Gryfie Wejherowskim - dodatku do Dziennika Bałtyckiego zostało przedstawione oświadczenie naszego Stowarzyszenia w sprawie sposobów na pozyskiwanie głosów w Wejherowskim Budżecie Obywatelskim.

Oświadczenie Stowarzyszenia "Dla Wejherowian":

Pomimo tego, iż regulamin wejherowskiego budżetu obywatelskiego nie zabrania takiego "zachęcania" do głosowania na projekty to jest to co najmniej kontrowersyjny i nieetyczny sposób na zdobywanie głosów. Trudno nam również zrozumieć, że dyrekcja szkoły patronuje działaniom Rady Rodziców i uczy w ten sposób dzieci, że za aktywność obywatelską należy się nagroda.

Zaistniała sytuacja tym bardziej przekonuje nas, że regulamin wejherowskiego budżetu obywatelskiego powinien zostać zmieniony i doprecyzowany m.in. o dopuszczalne sposoby promocji projektów biorących udział w głosowaniu.

Trzy edycje budżetu obywatelskiego w Wejherowie pokazały, że władze miasta traktują go jako sposób na rozładowanie rosnącego niezadowolenia mieszkańców z braku potrzebnych inwestycji. Zdeterminowani mieszkańcy walczą o realizację od dawna wyczekiwanych i nierealizowanych przez miasto inwestycji (np. boisk) na wszelkie sposoby. Nie oto chodzi w idei budżetu obywatelskiego. Takie instrumentalne traktowanie budżetu obywatelskiego widzi coraz większe grono mieszkańców, dlatego liczba zgłaszanych projektów systematycznie spada.