W dniu 28 czerwca została opublikowana lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną.

Na spotkaniu w Ratuszu Prezydent Krzysztof Hildebrandt poinformował, że mieszkańcy zgłosili 24 projekty do III edycji Budżetu Obywatelskiego. Komisja weryfikacyjna do głosowania zakwalifikowała 22 projekty, w tym 17 inwestycyjnych i 5 nieinwestycyjnych. Głosowanie odbywać się będzie od 18 września do 2 października. Teraz mieszkańcy mają czas by zapoznać się z projektami.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział mieszkańcy Wejherowa, którzy ukończyli 16 lat. Każdy może oddać dwa głosy, po jednym na projekt inwestycyjny i nieinwestycyjny. Głosować będzie można zarówno elektronicznie jak i w formie papierowej. Urny do głosowania znajdować się będą w:

Ratuszu Pl. J. Wejhera 8

Urząd Miasta ul. 12 Marca 195

Filharmonii Kaszubskiej

Szkole Podstawowej Nr 5

Szkole Podstawowej Nr 9

Miejskiej Bibliotece Publicznej

Pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 8

Lista zakwalifikowanych projektów inwestycyjnych:

- Siłownia zewnętrzna ze stołami do ping ponga - 67 757,01 zł

- Boisko "Jedenastka" - etap I - 200 000 zł

- Wymiana nawierzchni drogi osiedlowej wzdłuż budynku przy ul, Harcerskiej 4 wraz z modernizacją oświetlenia osiedlowego - 70 000 zł

- Świetlica osiedlowa z zapleczem gospodarczo - sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie - 199 792,97 zł

- Wykonanie zagospodarowania terenu działki 78/11 Wejherowo 16 na potrzeby sportu i rekreacji - 195 000 zł

- Doświetlenie 9 przejść dla pieszych na ul. Pomorskiej - 150 700,06 zł

- "Derdowskiego Parking" - wytyczenie nowych miejsc parkingowych, remont fragmentu ulicy i chodników - 176 800 zł

- Centrum Sportu Tytani - Etap II - 198 976 zł

- Alejka Zgody przy os. Dzięcielskiego - 173 503 zł

- Rodzinny plac zabaw przy ul. Iwaszkiewicza - 143 500 zł

- Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego etap II - 200 000 zł

- BLIZA - Plac zabaw dla dzieci - 154 046,43 zł

- Tajna Organizacja wojskowa "Gryf Pomorski" - pomnik, edukacja i promocja - 60 000 zł

- Budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu działki Zespołu Szkół nr 1 w w Wejherowie przy ul. Śmiechowskiej 36 - 144 260,40 zł

- Huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych - 114 941,04 zł

- Zagospodarowanie terenu na miejsca postojowe przy drodze krajowej nr 6 - 171 735 zł

- Psi park - 100 000 zł

Lista zakwalifikowanych projektów nieinwestycyjnych:

- Teatr seniorów z pasją mieszkańcom Wejherowa - 10 000 zł

- Otwarte Biegi Przełajowe - IV Memoriał im. Macieja Kanteckiego - 6 050 zł

- Witaj Szkoło na Sportowo - 10 000 zł

- Koncert Gwiazdy na Open Air Hip Hop Festival 2018 - 10 000 zł

- Spichlerz sztuki 2018 "Wszechświat Wejherowo" - wydarzenie kulturalne - 10 000 zł

Na powyższe projekty przeznaczona została kwota 1 mln zł, z czego 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne. Jak widać łączna suma projektów nieinwestycyjnych wynosi 46 050 zł więc zrealizowane zostaną wszystkie i nie wymaga to nawet głosowania.


Gorąco zachęcamy do zapoznania się z projektami i głosowania.