Konsultacje Rewitalizacja

Czy tak powinny wyglądać konsultacje społeczne? 

W mieście przygotowywany jest obecnie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024 - 2033. Przygotowany jest obszerny, bo aż 178 stronicowy, dokument przedstawiający koncepcję tego przedsięwzięcia.

W dniu 23 października br. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 12 Marca 195 odbyło się coś co nosiło nazwę Konsultacji Społecznych. Niestety w spotkaniu oprócz kilku radnych i pracowników urzędu udział wzięło zaledwie 6 mieszkańców. 

 

  • gprw_1
  • gprw_2
  • gprw_3
  • gprw_4

 

Wielka szkoda, że władzom Wejherowa nie zależy na głosie mieszkańców, bo chyba o to właśnie chodzi w konsultacjach społecznych. 

W moim odczuciu sprawa była bardzo słabo nagłośniona - mówi Paweł Thiel, członek stowarzyszenia uczestniczący w konsultacjach - Jedyne informacje na ten temat były dostępne w BIP i na stronie Miasta Wejherowa, wpis z dnia 13 października br. 

To trochę mało, gdy ma się po swojej stronie takie narzędzia propagandy jak:

  • Puls Wejherowa
  • GWE24
  • czy inne lokalne media

Pozostaje mieć nadzieję, że miasto powoła Komitet Rewitalizacji, który będzie organem wspierającym proces rewitalizacji. 

Gminny Program Rewitalizacji obejmuje różne dziedziny działania, wpisany jest szereg zadania do zrealizowania, które są niezwykle ważne dla obszaru objętego rewitalizacją. Są jednak pewne elementy, które w naszym odczuciu powinny zostać zmienione.

Czekamy na dalsze działania i będziemy Państwa informować na bieżąco.