Jak informuje portal federacja-socjalnych.pl Sąd Rejonowy w Wejherowie uznał obwinioną Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie winną rażącego naruszenia prawa pracy. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Sprawa dotyczy zwolnienie przewodniczącego lokalnego związku zawodowego. Sąd podzielił argumenty Federacji i PIP.

Jak czytamy na stronie Federacji:

Państwowa Inspekcja Pracy, po zakończonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, wniosła o ukaranie pracodawcy za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy z przewodniczącym lokalnej organizacji związkowej, a także zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu utrudniania działalności związku zawodowego. Stwierdzono także szereg nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa pracy i BHP. Z kolei Federacja złożyła wniosek o odwołanie Ww. z funkcji dyrektor MOPS.

Dyrektor MOPS nie składa jednak broni i złożyła sprzeciw od wyroku nakazowego.

W sądzie toczy się również sprawa o przywrócenie Przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej do pracy.

Liczymy na pozytywne rozwiązanie sprawy i mamy nadzieję, że sprawiedliwość wygra.